Много хора днес виждат как българският спорт бавно загива, и когато вече ножа е опрял до кокала се сещат, че трябва нещо да се промени.Доста се шуми по медиите за планове за оздравяването му, за нови по-големи бюджети за спорта и строежи на грандиозни спортни зали. Но в същото време парите за спорт намаляват, федерациите изнемогват и държавата се опитва сама да решава кой спорт да развива и кой не (даваме пример с бобслей).

На всички е ясно, че трябва нова политика за спорта, но каква? Потърсихме за мнение спортният ръководител Мартин Миланов, като експерт в областта да изкаже своето професионално мнение и да разкаже по-подробно за неговата инициатива.
12287522_10208326517220233_943390107_o

Реших да подема инициатива за провеждане на дискусии с експерти,спортни деятели и обикновени граждани в медиите и на редовни срещи на тема, предложения за оздравяване на българския спорт.
Бих се радвал, ако всеки любител на спорта и активен гражданин коментира и споделя своите идеи в помощ на спорта.

През последните години в България се появи проблема със състоянието на здравето на населението. Броят на хората, които употребяват наркотици, злоупотребяват с алкохол и са пристрастени към тютюнопушенето се е увеличил многократно. Това оказва отрицателно въздействие върху здравето на населението и води до спад в стандарта на живот, влошава производителността на труда, и създава проблеми във всички социално-демографски групи.
Важна част от държавната социално-икономическа политика да стане развитието на физическата култура и спорта. Основната цел на държавната политика в областта на физическата култура и спорта е ефективното използване на възможностите им за укрепването на здравето на нацията, образованието на младите хора, формирането на здравословен начин на живот и прилична реализация на българските спортисти по време на големи международни състезания.

В момента с физическа култура и спорт в страната се занимават твърде малка част от населението, докато в развитите страни тази цифра нараства до 40-60%.

Най-големия проблем е физическото развитие на учениците.Обемът на двигателната активност на учениците и студентите не гарантира пълното им развитие и укрепване.

За някои спортове в България дори не разполагаме с модерно оборудване и
спортни бази, където може да се подготвят спортисти за участия на Олимпийски игри и по-големи международни състезания.

В момента, правната и регулаторна рамка в областта на физическата култура и спорта не разрешват правото на всеки гражданин на България да се ангажира с физическа култура и спорт.

Финансирането на бюджета не предоставя средства за пълните нужди на двата вида спорт, елитния и спорта за всички.Както и не предоставя добри условия на инвеститорите, които желаят да инвестират във физическата култура и спорта.

Недостатъчния брой редовно занимаващи с физическата култура и спорта в голяма степен се дължи на почти пълната липса на популяризиране на здравословния начин на живот и ценностите на физическото възпитание и спорта в медиите, особено по телевизията.

Местния и чуждестранен опит показват, че ефективността на физическата култура и спорта в дейностите по превенция и защита и насърчаване на здравето в борбата срещу наркоманията, алкохолизма, тютюнопушенето и престъпления, особено сред младите хора, е изключително висока.
Бих предложил една много малка част от мерки, които на първо време биха помогнали за оздравяването на физическата култура и спорт:

– Гарантиране на равни възможности за гражданите да участват във физическа култура и спорт, независимо от техния доход и състояние;

– Изпълнение на Държавни регионални целеви програми, законови и други правни промени, насочени към създаване на условия за развитието на физическата култура и спорт;

– Подобряване на качеството на физическото възпитание и образованието на населението, особено на децата и младежите;

– Създаване на интерес към спорта на подрастващите и ограмотяването за необходимостта от редовна физическа подготовка и здравословен начин на живот.

– Укрепване на материално-техническата база за физическото възпитание и
спорт Тези мерки не са много труди за изпълнение, но със съгурност ще внесат бърз напредък в така или иначе тъпчещия на едно място от доста време спорт.
 Целта ми е да селектираме най-наболелите проблеми в спорта и да намерим начини за тяхното решаване. Аз с ваша помощ ще подберем предложения за мерки подпомагащи физическата култура и спорта и ще предоставим всички идеи на министерството на спорта.
С най-голям интерес ще очаквам вашите предложения като коментари или на моята поща slaviarink@gmail.com

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail